Calculadora Forex Pivot Point


Per calcular el Pivot Point, els tres punts de Resistència i els tres punts de Suport, introdueixi el Màxim, Mínim i preu de Tancament del període anterior.


  Parell 1 Parell 2 Parell 3 Parell 4
R3
M5
R2
M4
R1
M3
PP
M2
S1
M1
S2
M0
S3

Fórmules Clàssiques

  • pivot = ( Màxim + Tancament + Mínim ) / 3
  • R1 = 2 * pivot - Mínim - Normal Trading Range
  • S1 = 2 * pivot - Màxim - For The Next period
  • R2 = pivot + (Resistència1 - Suport1) - Extreme Trading Range
  • S2 = pivot - (Resistència1 - Suport1)
  • R3 = Màxim + 2*(pivot - Mínim)
  • S3 = Mínim - 2*(Màxim - pivot)
  • M5 = (R2+R3)/2;
  • M4 = (R1+R2)/2;
  • M3 = (p+R1)/2;
  • M2 = (p+S1)/2;
  • M1 = (S1+S2)/2;
  • M0 = (S2+S3)/2;