Taula Mundial de Tipus d'Interès


La Taula de tipus d'interès Mundials cobreix els tipus d'interès actuals de 23 països diferents incloent els tipus anteriors i les últimes dates en què van ser canviats pels Bancs Centrals.