Índex del Dòlar

Sobre aquest gràfic

L’índex USD medeix la força del dòlar contra una sèrie de divises (EUR, JPY, GBP, CAD, CHF i SEK) a través d'una fórmula pròpia. Aquesta eina inclou 7 tipus de gràfics per veure l'índex, 13 períodes temporals diferents i molts indicadors tècnics, que són totalment configurables al gust de l'usuari.

Avís legal del proveïdor

Les dades de cotitzacions mostrades són proporcionades per TeleTrader Software AG ("TeleTrader"). TeleTrader rep aquestes dades dels seus proveïdors, en particular d'Interactive Data Real-Time Services, així com d'altres proveïdors. TeleTrader o els seus proveïdors posseeixen els drets d'autor i altres drets sobre la propietat intel·lectual del contingut mostrat.

Tota la informació de les cotitzacions apareix retardada de manera diferent, normalment 15 minuts o més, d'acord amb la notmativa dels mercats seleccionats i el tipus d'actiu.

TeleTrader Software AG, així com altres proveïdors de dades que s'indiquin, no assumeixen cap responsabilitat, malgrat realitzar amb molta cura l'adquisició i el subministrament, de l'exactitud, integritat o precisió de la informació de mercat i econòmica, cotitzacions, preus, dades generals del mercat i altres continguts preparats per a la seva explotació i mostrats a la pàgina web. La informació de mercat i econòmica, les cotitzacions, els índexs, els preus i en general les dades del mercat perparades per a la seva explotació i mostrades a la pàgina web, així com els resultats generats o mostrats per les eines de visualització contingudes a la pàgina web serveixen exclusivament per a informació dels visitants, i no constitueixen cap mena d'assessorament d'inversió o altres recomanacions.

Està prohibit extreure o visualizar les pàgines web (incloent la pàgina d'inici) que pertanyen a aquesta oferta o el seu contingut en un panell secundari (marc) a través d'hipervincles. L'explotació, còpia, emmagatzemament i adaptació de les pàgines web, el seu contingut o els resultats generats o mostrats per les eines de visualització, ja sigui com un tot o bé parcialment, estan permesos exclusivament per a la seva visualització en un navegador web per part d'una persona física per a ús privat i no comercial. Els avisos de copyright i les marques no s'han de canviar o eliminar. Qualsevol acció que vagi més enllà del que s'exposa aquí requereix l'aprovació prèvia i per escrit de TeleTrader. La reproducció, transmissió, difusió, venda o publicació dels continguts està expressament prohibida, llevat que existeixi l'autorització explícita prèvia i per escrit de TeleTrader.

Obertura/Tancar Cotitzacions

Obertura/TancarGràfics