Gràfics de rendibilitat del Bo

  des de 2000 des de 1992 Diferencials de Tipus
Tipus - Euro
Tipus - Dòlar Americà
Tipus - Yen Japonès
Tipus - Dòlar Americà des de 2006 Tipus - Dòlar Americà des de 2002

Sobre aquest gràfic

La corba de rendibilitat del Bo mostra el percentatge de canvi en aquesta rendibilitat fins a la seva data de caducitat. L'eina ofereix la rendibilitat dels bons de la zona euro, Estats Units i Japó des de 1992 així com els diferencials entre els mateixos des de l'any 2000.


FXThoughts
mail@kshitij.com
http://www.fxthoughts.com
FXThoughts


Aquestes vistes / previsions / suggeriments, encara ofertes amb les millors intencions, es basen en la nostra lectura dels mercats en el moment de redactar. Estan subjectes a canvis sense previ avís. Encara que les fonts de la informació es consideren fiables, l'exactitud de la informació no està garantida. Aquells que duguin a terme accions en el mercat basant-se en aquestes són els únics responsables de qualsevol guany o pèrdua que es produeixi, i sobretot els mercats de canvi Estrangers són intrínsecament perillosos, per la qual cosa s'entén que aquells que negocien en aquests mercats són totalment conscients del risc real de pèrdues que existeix.

Obertura/Tancar Cotitzacions

Obertura/TancarGràfics