Gràfics avançats de divises

Aquest contingut requereix Adobe Flash Player. Aconsegueix l'Adobe Flash Player

Sobre aquest gràfic

Aquesta eina li permet personalitzar els gràfics, adaptar-los a les seves preferències i inserir fins a 36 indicadors, incloent 9 tipus diferents de gràfics, 12 períodes temporals diferents, 9 freqüències diferents i 22 figures tècniques reconegudes. També li permet imprimir o enviar per correu electrònic el seu gràfic. És l’eina ideal per al trader que demana una solució potent de gràfics per al seu dia a dia. Prestigiosos proveïdors de liquiditat com ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank o Westpac subministren aquesta font de dades.

És possible accedir a una versió més lleugera dels gràfics a la Finestra a Temps Real i a la Consola a Temps Real .

Avís legal del proveïdor

Les dades de cotitzacions mostrades són proporcionades per TeleTrader Software AG ("TeleTrader"). TeleTrader rep aquestes dades dels seus proveïdors, en particular d'Interactive Data Real-Time Services, així com d'altres proveïdors. TeleTrader o els seus proveïdors posseeixen els drets d'autor i altres drets sobre la propietat intel·lectual del contingut mostrat.

Tota la informació de les cotitzacions apareix retardada de manera diferent, normalment 15 minuts o més, d'acord amb la notmativa dels mercats seleccionats i el tipus d'actiu.

TeleTrader Software AG, així com altres proveïdors de dades que s'indiquin, no assumeixen cap responsabilitat, malgrat realitzar amb molta cura l'adquisició i el subministrament, de l'exactitud, integritat o precisió de la informació de mercat i econòmica, cotitzacions, preus, dades generals del mercat i altres continguts preparats per a la seva explotació i mostrats a la pàgina web. La informació de mercat i econòmica, les cotitzacions, els índexs, els preus i en general les dades del mercat perparades per a la seva explotació i mostrades a la pàgina web, així com els resultats generats o mostrats per les eines de visualització contingudes a la pàgina web serveixen exclusivament per a informació dels visitants, i no constitueixen cap mena d'assessorament d'inversió o altres recomanacions.

Està prohibit extreure o visualizar les pàgines web (incloent la pàgina d'inici) que pertanyen a aquesta oferta o el seu contingut en un panell secundari (marc) a través d'hipervincles. L'explotació, còpia, emmagatzemament i adaptació de les pàgines web, el seu contingut o els resultats generats o mostrats per les eines de visualització, ja sigui com un tot o bé parcialment, estan permesos exclusivament per a la seva visualització en un navegador web per part d'una persona física per a ús privat i no comercial. Els avisos de copyright i les marques no s'han de canviar o eliminar. Qualsevol acció que vagi més enllà del que s'exposa aquí requereix l'aprovació prèvia i per escrit de TeleTrader. La reproducció, transmissió, difusió, venda o publicació dels continguts està expressament prohibida, llevat que existeixi l'autorització explícita prèvia i per escrit de TeleTrader.

Obertura/Tancar Cotitzacions

Obertura/TancarGràfics