Condicions Generals

CONDICIONS D'ÚS

Condicions d'ús de la pàgina web FXStreet i el servei FXStreet Premium, així com de l'assessorament publicat en col·laboració amb la pàgina web FXStreet i el servei FXStreet Premium.
En accedir i utilitzar la pàgina web FXStreet i/o la pàgina web FXStreet Premium (d'ara endavant la "Pàgina Web") així com en tenir accés i fer ús de qualsevol tipus d'assessorament publicat en col·laboració amb la Pàgina Web, (d'ara endavant l'"Assessorament"), l'usuari accepta sotmetre's a les presents Condicions d'Ús.

1. GENERAL

FOREXSTREET S.L.
Portaferrissa 7, 1r 2a
08002 Barcelona
Catalunya - Espanya

Tel. +34 93 304.04.95
Fax. +34 93 304.04.98
NIF: B-62498233

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: T.33351, P.135, F.B230633, data de registre: 9 de març de 2001
En fer ús de la Pàgina Web, l'usuari declara a FOREXSTREET, S.L., una societat constituïda a Espanya (d'ara endavant "FOREXSTREET") que és major de 18 anys (o l'edat mínima legal en la jurisdicció des d'on visualitza aquesta Pàgina Web). L'usuari s'abstindrà d'utilitzar la Pàgina Web per a qualsevol fi més enllà de la legalitat. FOREXSTREET es reserva el dret a modificar qualsevol de les presents Condicions d'Ús en tot moment. Els canvis es reflectiran en les presents Condicions d'Ús, i el simple fet d'utilitzar la Pàgina Web després d'haver-se publicat els canvis implicarà l'acceptació per part de l'usuari de les Condicions d'Ús modificades amb tots els canvis realitzats. Així doncs, es recomana que els usuaris llegeixin les presents Condicions d'Ús cada vegada que accedeixin a la Pàgina Web, i abans de començar a utilitzar-la. Es pot imprimir una còpia de les presents Condicions d'Ús i guardar-la per a futures referències. L'usuari entén i accepta que FOREXSTREET pot modificar la Pàgina Web o interrompre'n el funcionament en qualsevol moment i sense previ avís. Així mateix, l'usuari entén i accepta que FOREXSTREET li pot impedir o restringir l'ús d'aquesta Pàgina Web per qualsevol motiu i sense previ avís.

Amunt

2. POLÍTICA DE PRIVACITAT

FOREXSTREET es compromet a protegir les vostres dades personals. La present "Política de Privacitat" descriu la manera com recollim, emmagatzemem i utilitzem la informació personal dels usuaris d'aquesta Pàgina Web.

2.1 Compromís de Privacitat de FOREXSTREET

FOREXSTREET compleix totes les exigències legals establertes per la Llei de Protecció de Dades espanyola 15/1999, de 13 de desembre de 1999 ("Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals"). El terme "dades personals" utilitzat en la present Política de Privacitat fa referència a informació de caràcter personal com el nom, l'adreça de correu electrònic o adreça postal, així com qualsevol dada que pugui ésser utilitzada per identificar els usuaris. FOREXSTREET garanteix que tot el seu personal, així com terceres persones que actuen en representació nostra, obtenen, utilitzen i comuniquen tota la informació de caràcter personal d'una manera legal i legítima.

2.2 Dret d'informació

En compliment de la Llei de Protecció de Dades espanyola ("Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals"), FOREXSTREET informa els usuaris de l'existència d'un fitxer de dades automatitzat que es troba sota la responsabilitat exclusiva de FOREXSTREET. Aquest fitxer ha estat degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades espanyol.

FOREXSTREET informa també que tota la informació de caràcter personal es recull i processa amb l'objectiu de proporcionar als usuaris els serveis oferts en aquesta pàgina web, així com per a l'enviament d'informació comercial sobre productes i serveis ens què l'usuari pugui estar interessat.
FOREXSTREET emmagatzemarà aquesta informació el temps que sigui necessari per a complir els propòsits a dalt esmentats de conformitat amb totes les exigències legals i ètiques aplicables.
FOREXSTREET informa als usuaris que les seves dades personals s'emmagatzemaran en un servidor ubicat a Louisville, KY 40206 (EUA) propietat de MaximumASP, LLC, en el qual s'han implementat les mesures de seguretat necessàries per a prevenir la destrucció, pèrdua, alteració, publicació i/o accés no autoritzat a la informació abans esmentada, ja sigui d'una manera accidental o il·lícita. En facilitar-nos les dades, l'usuari manifesta el seu consentiment exprés perquè aquestes puguin ésser objecte d'una transferència a nivell internacional.

2.3 Consentiment per a l'ús de la informació

En fer ús d'aquesta Pàgina Web, o en subministrar-nos informació en altres formats, l'usuari autoritza que FOREXSTREET recopili i faci ús de les dades facilitades. Alhora, l'usuari es compromet a proporcionar informació verídica, completa i precisa, així com a mantenir actualitzada aquesta informació.

2.4 Informació obligatòria i informació opcional

Per poder utilitzar els nostres serveis, els usuaris han d'omplir un formulari mitjançant el qual han de facilitar certa informació de caràcter personal a FOREXSTREET. Llevat dels casos específics dels camps marcats amb un asterisc (*), no és obligatori respondre totes les preguntes sobre informació de caràcter personal. El fet de no omplir aquests camps opcionals no implica en cap cas una reducció dels serveis i la informació que puguem subministrar a l'usuari. Això no obstant, l'usuari ha d'omplir obligatòriament els camps marcats amb un asterisc i assegurar-se que totes les dades facilitades són correctes perquè puguem proporcionar-li la informació o serveis sol·licitats.

2.5 Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

FOREXSTREET informa a l'usuari que té la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, enviant una simple petició per escrit a FOREXSTREET a través del formulari de contacte.
Totes les sol·licituds es processaran amb la màxima rapidesa i diligència.

2.6 Seguretat i confidencialitat

FOREXSTREET garanteix, de conformitat amb el que disposa la Llei de Protecció de Dades espanyola ("Llei Orgànica de Dades Personals"), que les dades personals dels usuaris es tractaran amb la màxima confidencialitat i que en el servidor on s'emmagatzema i processa aquesta informació s'han implementat les mesures de seguretat necessàries conforme a les exigències del sector, a fi de prevenir la destrucció, pèrdua, alteració, publicació o accés no autoritzat a la informació abans esmentada, ja sigui d'una manera accidental o il·lícita.

2.7 Comunicació comercial per correu electrònic

FOREXSTREET informa als usuaris que únicament s'autoritzarà l'enviament de comunicació comercial que contingui informació sobre serveis o productes que puguin ser del vostre interès, a aquells usuaris que prèviament hi hagin donat el seu consentiment. Aquest consentiment pot retirar-se en qualsevol moment mitjançant l'enviament d'una petició a través del formulari de contacte.

2.8 Cookies i enviament de correu massiu

Aquesta Pàgina Web no utilitza "cookies" per a recopilar informació personal de l'usuari, com el nom o l'adreça de correu electrònic. Una "cookie" és un petit arxiu de text instal·lat al disc dur del vostre ordinador o navegador per un servidor web. Les cookies d'aquesta pàgina web s'utilitzen per a ocultar cert tipus de publicitat als usuaris que han seleccionat aquesta opció. Les cookies s'utilitzen també per desar la identitat de l'usuari i permetre'n l'accés automàtic a la secció privada, però només si l'usuari així ho desitja.

FOREXTREET no es dedica a l'enviament massiu de correu, o "spam". L'spam consisteix en l'enviament de correus electrònics no desitjats, normalment de tipus comercial, en grans quantitats i de manera repetida, a persones amb qui el remitent no ha tingut cap mena de contacte previ o que no desitgen rebre aquests missatges.


Aquesta pàgina web utilitza el servei de remarketing de Google AdWords per a publicar en pagines webs de tercers (inclòs Google) a usuaris que hagin visitat prèviament FXStreet mitjançant el us de cookies. Aquests anuncis poden mostrar-se tant en la xarxa de Cerca com de Display de Google.
Les dades recollides seràn utilitzades d'acord amb la politica de privacitat de FXStreet i Google. Els usuaris poden configurar les preferencies sobre els anuncis que google els mostra a través de la pàgina web de Google Ad Preferences, o escollir no participar en la xarxa d'anuncis per interès canviant la configuració de cookies.

2.9 Adreces IP

FOREXSTREET carrega a la Pàgina Web les adreces IP, o la ubicació del vostre ordinador a Internet, amb l'objectiu d'optimitzar la gestió del sistema i evitar possibles problemes. No usem els registres d'adreces IP per a rastrejar les sessions o els comportaments dels usuaris en aquesta Pàgina Web. Les adreces IP s'utilitzen per a recopilar informació de caràcter general sobre l'afluència de visites al lloc web. Mai no intentarem identificar els usuaris individuals a partir de les seves adreces IP.

2.10 Enllaços a altres pàgines web

La present Política de Privacitat s'aplica només a aquesta Pàgina Web, i queda exclòs qualsevol web extern al qual puguem enllaçar continguts que creiem que poden ser d'interès per als nostres visitants. La nostra intenció és garantir que tots aquests enllaços externs condueixen a pàgines de qualitat. Malgrat tot, i atesa la naturalesa d'Internet, no podem garantir la qualitat de totes les pàgines web enllaçades ni responsabilitzar-nos del seu contingut.

2.11 Actualitzacions d'aquesta política

En cas que FOREXSTREET decideixi modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a noves exigències legals, immediatament reflectirem aquests canvis a la pàgina web perquè els usuaris estiguin en tot moment assabentats de quina classe d'informació recollim, com l'utilitzem i sota quines circumstàncies la publiquem.

Amunt

3. AVÍS D'EXEMPCIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

A causa del gran nombre de fonts de les quals s'obté el Contingut i l'Assessorament, i tenint en compte tots els perills inherents a la distribució per mitjans electrònics, és possible que existeixin retards, omissions o imprecisions tant en el Contingut com en l'Assessorament, o fins i tot en la mateixa Pàgina Web. EL CONTINGUT, L'ASSESSORAMENT I LA MATEIXA PÀGINA WEB SE SUBMINISTREN EN EL SEU ESTAT ACTUAL, SENSE GARANTIES DE CAP TIPUS. FOREXSTREET S.L., AIXÍ COM TOTES LES SEVES FILIALS, AGENTS I CEDENTS, NO PODEN GARANTIR L'EXACTITUD, INTEGRITAT, ACTUALITAT, PUNTUALITAT, LEGALITAT, TITULARITAT, COMERCIABILITAT O IDONEÏTAT PER A UN PROPÒSIT DETERMINAT DEL CONTINGUT I L'ASSESSORAMENT DISPONIBLES A LA PÀGINA WEB, O DE LA MATEIXA PÀGINA WEB, I PER LA PRESENT, FOREXSTREET S.L. INFORMA DE LA INEXISTÈNCIA DE QUALSEVOL GARANTIA EXPRESSA O IMPLÍCITA AL RESPECTE. NI FOREXSTREET S.L. NI CAP DE LES SEVES FILIALS, AGENTS O CEDENTS ASSUMEIX CAP TIPUS DE RESPONSABILITAT EN RELACIÓ AMB L'USUARI O AMB TERCERS PER QUALSEVOL PÈRDUA O DANYS SOFERTS, LLEVAT EN CAS DE DEFUNCIÓ O DANY PERSONAL OCASIONAT PER L'ÚS DIRECTE DE LA PÀGINA WEB, CAUSATS EN PART O ÍNTEGRAMENT PER LA SEVA NEGLIGÈNCIA O PER CIRCUMSTÀNCIES QUE ESCAPIN AL SEU CONTROL A L'HORA D'OBTENIR, RECOPILAR, INTERPRETAR, INFORMAR O PUBLICAR LA PÀGINA WEB I QUALSEVOL DELS SEUS CONTINGUTS I ASSESSORAMENTS. EN CAP CAS FOREXSTREET S.L., LES SEVES FILIALS, AGENTS O CEDENTS SERAN RESPONSABLES DAVANT L'USUARI O DAVANT TERCERS, PER QUALSEVOL DECISIÓ PRESA O ACCIÓ REALITZADA PER AQUESTS EN BASE AL CONTINGUT O ASSESSORAMENT OFERT A LA PÀGINA WEB. FOREXSTREET S.L. I LES SEVES FILIALS, AGENTS I CEDENTS NO SÓN RESPONSABLES DAVANT L'USUARI O DAVANT TERCERS PER QUALSEVOL DANY (INCLOSOS, ENTRE ALTRES, POSSIBLES DANYS CONSEQÜENCIALS, ESPECIALS, INCIDENTALS, INDIRECTES O DE TIPUS SIMILAR) QUE NO SIGUI UN DANY DIRECTE, MALGRAT HAVER INFORMAT DE LA POSSIBILITAT DE PRODUIR-SE AQUESTS DANYS. ATÈS QUE ALGUNS ESTATS O JURISDICCIONS NO PERMETEN L'EXCLUSIÓ O LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT PER DANYS, O L'EXCLUSIÓ DE CERTS TIPUS DE GARANTIES, ÉS POSSIBLE QUE ALGUNES PARTS O LA TOTALITAT DE LA LIMITACIÓ ANTERIORMENT DESCRITA NO SIGUI APLICABLE EN EL CAS D'ALGUNS USUARIS.

Amunt

4. ENLLAÇOS A PÀGINES EXTERNES

Aquesta pàgina web conté hipervincles a pàgines web gestionades per persones alienes a FOREXSTREET. Aquests hipervincles se subministren exclusivament a títol de referència i per comoditat dels usuaris. L'usuari es compromet a no reclamar cap responsabilitat a FOREXSTREET en relació amb el contingut o el funcionament d'aquestes pàgines web. El simple fet que existeixi un hipervincle en aquesta Pàgina Web que enllaça a una altra pàgina web, no implica ni vol dir que FOREXSTREET aprovi el contingut d'aquesta pàgina web o les operacions que s'hi realitzen, ni tampoc que tingui cap tipus d'afinitat amb el seu administrador. L'usuari és l'únic responsable de determinar fins a quin punt pot usar qualsevol dels continguts d'altres pàgines web externes enllaçades des d'aquesta Pàgina Web.
Si es volen realitzar compres des d'alguna secció de la Pàgina Web o una pàgina web "de marca compartida" gestionada per una persona aliena a FOREXSTREET (d'ara endavant un "Lloc de Marca Compartida"), és possible que el comercial o administrador del Lloc de Marca Compartida o qualsevol altra persona que gestioni la vostra compra, us demani que li faciliteu certa informació, incloent el número de la targeta de crèdit/dèbit o altres dades relacionades amb sistemes de pagament. L'usuari eximeix a FOREXSTREET de qualsevol responsabilitat per pèrdues o danys de qualsevol tipus soferts com a resultat de transaccions realitzades amb qualsevol Lloc de Marca Compartida o amb el comercial o l'administrador del Lloc de Marca Compartida o qualsevol altra persona que gestioni la vostra compra. L'usuari manifesta que tota la informació que faciliti en relació amb aquesta compra és verídica, completa i actualitzada. Així mateix, l'usuari accepta pagar tots els imports de compres realitzades des de la seva targeta de crèdit o dèbit o altres sistemes de pagament, en base als preus vigents en el moment d'efectuar-se el càrrec. També haurà de pagar totes les taxes aplicables, si escau, sobre les compres realitzades. Cada Lloc de Marca Compartida contindrà una descripció de la política de privacitat de la pàgina en relació amb tota la informació de caràcter personal que l'usuari hagi facilitat per tal de formalitzar la compra.

Amunt

5. CONDICIONS LEGALS ADDICIONALS

Les presents Condicions d'Ús, així com els drets i obligacions de l'usuari i totes les accions contemplades en aquestes Condicions d'Ús, es regeixen per les lleis d'Espanya com si aquestes Condicions d'Ús fossin un contracte celebrat i executat en la seva totalitat dins del territori espanyol. Les presents Condicions d'Ús no es regeixen per la Convenció de les Nacions Unides sobre els Contractes de Compravenda Internacional. En el supòsit que alguna de les clàusules de les presents Condicions d'Ús sigui declarada invàlida o nul·la de conformitat amb la llei vigent, les clàusules restants seguiran essent vàlides i vigents, i se substituirà la clàusula invàlida o nul·la per una altra clàusula vàlida i aplicable que reflecteixi de manera més precisa l'objecte de la clàusula original.
Tots els drets no atorgats de manera expressa per aquestes condicions legals queden reservats. Les presents Condicions d'Ús representen l'acord total i definitiu en relació amb aquesta Pàgina Web i el seu Contingut, i substitueixen qualsevol comunicació anterior o simultània entre FOREXSTREET i l'usuari en relació amb aquesta Pàgina Web i el seu Contingut i Assessorament.

Amunt

6. DECLARACIÓ DE RISCOS

El comerç de divises estrangeres amb marge implica un alt nivell de risc i és possible que no sigui adequat per a tots els inversors. L'elevat índex de palanquejament pot jugar tant a favor com en contra dels usuaris. Abans de decidir si inverteix o no en l'intercanvi de divises estrangeres, l'usuari ha de valorar minuciosament els seus objectius d'inversió, el seu nivell d'experiència i la seva voluntat d'assumir riscos. Hi ha la possibilitat de perdre una part o la totalitat de la inversió inicial i, per aquest motiu, no ha d'invertir diners que no es pugui permetre perdre. L'usuari ha de ser conscient de tots els riscos associats al comerç de divises estrangeres i consultar un assessor fiscal en cas de tenir algun dubte.


Amunt

Gaudiu i participeu tant com pugueu. Benvinguts!


Amunt